Kompletní program bude zveřejněn v nejbližších dnech... 
O čem to bude hovoříme také v podocastu #vseoprumyslu>>

POTVRZENÉ PŘEDNÁŠKY:

1. PROGRAMOVÝ DEN

OHAS FILM / Jiří Kosorýnský - Czech Republic

-- Téma: Preventivní ochrana firem před finanční ztrátou způsobenou Coronavirem 
-- Anotace: Co jsme se naučili s Orlandem Bloomem v Praze? Prevence je mockrát opakované téma, které v době coronavirové získalo na důležitosti. Specialista na preventivní ochranu (nejen) před coronavirem Jiří Kosorinský poskytne informace jak se preventivně chránit a proč je jeho metoda schválená minsterstvem zdravotnictví a vedoucí hygienického odboru ČR. Máte pocti, že se Vás tato přednáška netýká? Pak si zkuste odpovědět na tyto otázky: kolik stojí jeden den zastavené výroby? A kolik to dělá za 14 dní karantény? A velmi podstatná otázka: kolik je potenciální penále za nedodané díly?

SAMBA LEARNING / Jiří Slezák, Alois Eigner, Filip Plevač
-- Téma: Jak efektivně připravit zaměstnance a firmu na stávající výzvy a nová vítězství 
-- Anotace: Situace se změnila, lidem ve firmách častokrát dělá změna problémy. Pro budoucí úspěch je potřeba nový přístup ve třech oblastech - obchod, digitalizace, strategie. Změnu je potřeba prosadit u managementu, vlastníků, ale i v rámci firemní kultury a všech zaměstnanců firmy

VEGA / Marco Zanone - Italy
-- Téma: Jak na zmenšení forem a odstranění klínování ve formách. 
-- Anotace: Moderní přístup ke konstrukci forem zlevňuje jejich výrobu a zkracuje časy výrobního cyklu.

Panasonic Industry / Radoslav Hegar
-- Téma: Stručný přehled možností popisování plastů a kovů laserem. Srovnání ekonomiky popisu dílu laserovou a inkjetovou technologií

Metal Forming / Petr Šerák - Czech republic
-- Téma: Praktické výsledky SMED - Single Minute Exchange of Die
-- Anotace: Výměna forem za jednu minutu. Praktická aplikace LEAN - štíhlé výroby s lidskou tváří. Identifikace neefektivních prostojů, metody měření a praktický způsob nasazení inovace z hlediska SMED a finanční přínosy aplikace této metody. 

DALŠÍ BUDE DOPLNĚNO


2. PROGRAMOVÝ DEN


Plast Forme Servis / I.M. Lubomír Zeman - Czech Republic
-- Téma: Praktická Interpretace výsledků simulačních výpočtů, teorie a praxe.
-- Anotace: Praktická interpretace výsledků MF analýz je věčné téma, které je stále živé. Jak správně přečíst a intepretovat MF analýzy, abyste něměli jen předražené, barevné obrázky?

Ecokom / Petr Balner - Czech Republic
-- Téma: recyklace plastu
-- Anotace:Konsekvence výroby plastů a jejch vlastností z hlediska následné recyklace

Emglare/Aconte - Jiří Pastor/Jiří Dvořák -- Czech Republic 
-- Téma: Snížení nákladů na podporu pro nástrojárny. 
-- Anotace: Cílená a přesná podpora lisoven s minimalizací zátěže pro nástrojárny. Efektivní vzdálená podpora v kontextu úspory lidských sil, omezení cestování díky Covidu. Efektivní řešení problémů personifikovaným supportem.

Cardam/Tanitech/Svoboda - Czech Republic
-- Téma: Vývoj a výroba ochranné polomasky.
-- Anotace: Jak probíhal vývoj a výroba ochranné polomasky v době Covidu. Technické řešení, technologické souvztažnosti, případové studie, dopad chování státu na vývoj a výrobu.

MATUSUI / Pavel Faltejsek - Czech Republic
-- Téma: Zrychlování cyklů výroby
-- Anotace: Délka výrobního cyklu je naprostý základ. Kratší cyklus výroby s požadovanou kvalitou je rozdíl mezi přežitím frem, nebo jejich koncem.

STU FCHPT / Pavol Alex- Slovakia 
-- Téma: Biodegradabilní plastové materiály předpoklady a praxe
-- Anotace: Nově vyvinuté biodegradabilní materiály z Bratislavské vysoké školy přednáší.

Známe řešení! / René Skypala - Czech Republic
-- Téma: Co je to TCO
-- Anotace: Cena formy je známá, teprve až jde do šrotu. Jak sledovat náklady a predikovat úspory..

Ermanno Balzi / Damiano Balzi
-- Téma: Efektivní ořezávání studeného vtoku ve formě
-- Anotace: Existuje několik způsobů, jak oddělit studený kanál od finálního díllu. Nové technologie umožňují výrazně zvětšit vstřikovací otvor (zlepšení a zjednodušení plění dutiny) a zároveň umožnují oddělit ve formě díl a studený kanál. Jak velký může být plnící otvor? Lze tuto technologii použít na materiály PMMA? Jak vypadá srovnání se stávajícími postupy a kde jsou výhody a potenciální omezení?

Copyright © 2021 TRADEMEDIA INTERNATIONAL. Všechna práva vyhrazena.

logo footer 

Back to Top